คอร์ส / หลักสูตร

1. คอร์ส Summer (เข้าค่ายอยู่ประจำ)

คอร์ส

เริ่มเรียน

เวลาเรียน

ค่าใช้จ่าย

ค่าจอง

คงเหลือ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

22 เม.ย. 62 – 5 พ.ค. 62 (รายงานตัว 22 เม.ย. 62)​

เรียนทุกวัน

18.00 – 20.30 น.​

คอร์สเข้าค่ายกินอยู่ประจำ เมษายน 62  ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, สายวิทย์ – คณิต​

14,800.- (รวมทุกอย่าง)

3,000.-​

ชำระในวันเปิดเรียน 11,800.-​

(เฉพาะคอร์สเมษายน)

1.1 ค่าเรียน (ทุกวิชา)

1.2 ค่าที่พัก

1.3 ค่าอาหาร

1.4 ค่าเอกสารประกอบการเรียน

1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

1.6 ค่าฝึกพลศึกษา 8 สถานี

1.7 ค่าตรวจสภาพร่างกาย

1.8 ค่าซัก อบ รีด เสื้อผ้า ชุดนักเรียน

คอร์ส

เริ่มเรียน

เวลาเรียน (ช่วงเช้า)

วิชา

เวลาเรียน (ช่วงบ่าย)

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เสาร์ที่ 1 มิ.ย. 62 -  

เสาร์ที่ 14 มิ.ย. 62

อาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 62- อาทิตย์ที่ 15 ก.ย.62

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

09.00 – 12.00 น.​

09.00 – 12.00 น.​

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

- ไปโรงเรียน -​

- ไปโรงเรียน​ -

- ไปโรงเรียน​ -

- ไปโรงเรียน​ -

- ไปโรงเรียน​ -

คอร์ส ไป-กลับ เทอม 1​

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

อังกฤษ

อังกฤษ

คณิตศาสตร์

เคมี

ฟิสิกส์

13.00 - 16.00 น.

13.00 - 16.00 น.

13.00 - 16.00 น.

18.30 – 16.00 น.

18.30 – 20.30 น.

18.30 – 20.30 น.

18.30 – 20.30 น.

18.30 – 20.30 น.

18.30 – 20.30 น.

4,900.-

4,900.-

4,900.-

4,900.-

1,500.-

1,500.-

1,500.-

1,500.-

1,500.-

-

-

-

-

2. จองล่วงหน้า !!  คอร์ส ไป-กลับ เทอม 1 ปี62 รายวิชาและรายวัน (กรุงเทพฯ ถ.สุโขทัย)​

7,500.-

คอร์ส

เริ่มเรียน

เวลาเรียน

ค่าใช้จ่าย

ค่าจอง

คงเหลือ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

วันเสาร์ที่ 28 ก.ย. 62 – วันพฤหัส 17 ต.ค. 62 (รายงานตัววันเสาร์ 28 ก.ย. 62​)

เรียนทุกวัน

09.00 – 20.00 น.​

คอร์สเข้าค่ายกินอยู่ประจำ ตุลาคม 62 ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 สายวิทย์ – คณิต​

16,600.- (รวมทุกอย่าง)

3,000.-​

ชำระในวันเปิดเรียน 13,600.-​

(เฉพาะคอร์สตุลาคม)

1.1 ค่าเรียน (ทุกวิชา)

1.2 ค่าที่พัก

1.3 ค่าอาหาร

1.4 ค่าเอกสารประกอบการเรียน

1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

1.6 ค่าฝึกพลศึกษา 8 สถานี

1.7 ค่าตรวจสภาพร่างกาย

1.8 ค่าซัก อบ รีด เสื้อผ้า ชุดนักเรียน

3. คอร์สเข้าค่ายกินอยู่ประจำ เดือนตุลาคม 62 (ระหว่างปิดเทอมกลางปี) 30 ก.ย. – 17 ต.ค. 62​

คอร์ส

เริ่มเรียน

เวลาเรียน (ช่วงเช้า)

วิชา

เวลาเรียน (ช่วงบ่าย)

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เสาร์ที่ 4 พ.ย. 62
เสาร์ที่ 11 พ.ย. 62
อาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 62

 

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

09.00 – 12.00 น.​

09.00 – 12.00 น.​

09.00 – 12.00 น.

 

- ไปโรงเรียน​ -

- ไปโรงเรียน -​

- ไปโรงเรียน​ -

- ไปโรงเรียน​ -

- ไปโรงเรียน​ -

คอร์ส ไป-กลับ เทอม 1​

อังกฤษ – บงกช

คณิต – เผดิม

ฟิสิกส์ – ดร.กิตติ

สังคม (เรียนบ่าย)

อังกฤษ – มญธิรา

อังกฤษ – มญธิรา

เคมี – ชัยวัฒน์

คณิต – ดร.เดียว

ฟิสิกส์ – คมกฤษณ์

13.00 - 15.30 น.

13.00 - 15.30 น.

-

13.00 - 15.30 น.

18.30 – 20.30 น.

18.30 – 20.30 น.

18.30 – 20.30 น.

18.30 – 20.30 น.

18.30 – 20.30 น.

 

3,900.-

3,900.-

3,900.-

 

1,000.-

1,000.-

1,000.-

1,000.-

1,000.-

-

-

-

4,900.-

4. คอร์ส ไป-กลับ เทอม2 เริ่มเสาร์ที่ 4 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ถึงศุกร์ที่ 22 ก.พ. 63

สุดเข้ม ! คอร์ส เข้าค่าย กินอยู่ประจำตลอดปี กวดเข้ม เข้าเตรียมทหาร (ทบ., ทร., ทอ., ตร.)​

ก.
ประเภท ม.3, ม.4, ม.5 ย้ายจากโรงเรียนเดิมไปเรียน ม.4 ม.5 หรือ ม.6 ที่ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ใน กทม. แล้วเข้าค่ายกินอยู่ประจำ พร้อมติวกวดวิชาเข้มข้นที่ PRE CADET CENTER มีรถตู้ปรับอากาศ รับส่ง เช้า-เย็น ระหว่าง  PRE CADET CENTER กับโรงเรียน (รับรองผล 90%)​

ข.
ประเภท ม.5 หรือ ม.6 Drop (อายุไม่เกิน 18ปี บริบูรณ์) ลาออกเลย หรือ แค่ Drop ม.5 หรือ ม.6 จาก ร.ร. เดิม มาเข้าค่ายกินอยู่ประจำ กวดวิชาเข้มข้น และอ่านหนังสือตลอดปี เพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า (ทบ., ทร., ทอ., ตร.) ให้ได้แน่นอน (รับรองผล 95%)​

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ


จะต้องมาพบ ดร.อิทธิรุจน์ สุรเชษฐพงษ์ ที่ PRE CADET CENTER ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ (ไม่ได้รับทุกคน) รับจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น
1.ตรวจสุขภาพร่างกายถ้าไม่ผ่าน จะต้องชำระเพิ่ม 10,000 บาท เพื่อการแก้ไข
2.ตรวจสภาพจิตใจ ดูความตั้งใจเอาจริงแค่ไหน
3.ดูผลการเรียนที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.0
4.ทดสอบภาษาอังกฤษ ถ้าไม่ผ่านจะต้องเพิ่ม 10,000 บาท เพื่อติวเข้มภาษาอังกฤษเป็นพิเศษเนื่องจากทั้ง 4 เหล่าจะตรวจวิชาภาษาอังกฤษก่อน ถ้าไม่ผ่าน 30% (ทบ., ตร.) หรือ 40% (ทร., ทอ.) จะไม่ตรวจวิชาอื่น ดังนั้น ประเภท ข. หรือ ม.5, ม.6 Drop นี้จึงมีโอกาสสอบเข้าได้มากกว่ากวดวิชาประเภทอื่น อาจเรียกได้ว่า ประเภทรับรองผลก็ว่าได้ รับรองว่ามีโอกาสสอบเข้าได้ไม่ต่ำกว่า 95% (ไม่จำเป็นต้องเรียน ม.5, ม.6 เพราะถ้าสอบเข้าได้ก็ต้องไปเรียน ม.5, ม.6 ที่เตรียมทหารอยู่ดี)​

4,900.-

อังกฤษ

อังกฤษ

เคมี/ชีววิทยา

อังกฤษ

 

วิชา

วันเสาร์                                         4,900.-

วันเสาร์                                         4,900.-

วันอาทิตย์                                    4,900.-

วันอาทิตย์                                    4,900.-

วันจันทร์                                       1,500.-

วันอังคาร                                     1,500.-

วันพุธ                                           1,500.-

วันพฤหัสบดี                               1,500.-

วันศุกร์                                         1,500.-

รวม                                               7,500.-

คอร์ส

เริ่มเรียน

เวลาเรียน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1 มิ.ย. 62- 14 ก.ย. 62

อ.จากกรุงเทพฯ บินมาสอน

13.00 น. - 16.00 น.

วิชา ภาษาอังกฤษ

ดร. อิทธิรุจน์

อ.บุญธิิรา

คอร์ส เทอม 1​

3,500 บาท 16 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 218 บาท 

48 ชั่วโมง เฉลี่ย ชม. ละ 72 บาท

มีการวัดผลสอบทุกๆเดือน

ทำสอบอย่างน้อย 300-400 ข้อ

5. คอร์ส เทอม 1 สำหรับสาขา หาดใหญ่!

วันเสาร์                                         4,900.-

วันเสาร์                                         4,900.-

วันอาทิตย์                                    4,900.-

วันอาทิตย์                                    4,900.-

วันจันทร์                                       1,500.-

วันอังคาร                                     1,500.-

วันพุธ                                           1,500.-

วันพฤหัสบดี                               1,500.-

วันศุกร์                                         1,500.-

รวม                                               7,500.-

คอร์ส เปิดเทอม เริ่มเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562  เปิดให้จองแล้ว มีแค่ 40 ที่นั่ง​

Menu

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
13 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.1030​

ALL RIGHTS RESERVED ©2019 PRE CADET ACADEMY

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

โทรหาเรา คลิกเลย!

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.